Folkloorirühm "Dagö" on naisrahvatantsrühma "Kohvilähkrid" ja segarahvatantsurühma "Taidelaid" sümbioos Helle-Mare Kõmmuse juhendamisel. Viljeletakse kontsertprogramme, mille aines pärineb kahe viimase sajandi Eesti rahvaloomingus nii tantsus, laulus kui ka sõnaseadest. Temaatilised folkloorikavad tutvustavad Eesti külaelu, talutoimetamisi, rahvakalendri tähtpäevadega seotud kombeid ja tavasid, inimese eluringiga põimitud uskumusi ja rituaale.